Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (Ga 2,19-20)

Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16(15), 1-2a.5.7-8.11)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, *
Mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
To On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J15,9b.5b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wytrwajcie w mojej miłości;
Kto trwa we mnie a ja w nim,
Ten przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15,1-8)

Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Cel życia: przynieść dobry owoc

Życie ulega częstej fragmentaryzacji i wówczas przez jeden wycinek dokonuje się oceny całego życia: tego, co jest ważne, co ma być na pierwszym miejscu, co wyznacza horyzont życiowej wędrówki. Słowo Boże pozwala wartościować codzienny trud w świetle podstawowych prawd, które są fundamentem życia wiary. Jezus chce dziś przypomnieć jedną z tych prawd: tylko trwanie w Nim jest pewnością dobrego życia, ubogacenia innych dobrymi owocami, oddania w ten sposób chwały Bogu. Nie wystarczy trwać w dobrych postanowieniach, być w grupie modlitewnej, poprzestać na traktowaniu Jezusa jako Mistrza nauczającego czy wzoru życia. Owocność zapewnia jedynie dar Jezusowego życia. Zanurzenie w Jego życiu. Dlatego Bóg, widząc we mnie pragnienie wydawania owocu, oczyszcza w moim myśleniu i działaniu to, co temu przeszkadza. Nie skarż się wtedy, tylko ufaj i trwaj?

Ty, Panie, przypominasz mi dziś, że wiarę poznaje się po owocach. Niech miłość Twojego Ojca oczyszcza mnie, bym cierpliwie trwał w jedności z Tobą i mógł przynieść dobry owoc dla chwały Bożej i swojego wiecznego pożytku.
www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła