Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (Ga 2,19-20)

Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J15,9b.5b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wytrwajcie w mojej miłości;
Kto trwa we mnie a ja w nim,
Ten przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15,1-8)

Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Cel życia: przynieść dobry owoc

Życie ulega częstej fragmentaryzacji i wówczas przez jeden wycinek dokonuje się oceny całego życia: tego, co jest ważne, co ma być na pierwszym miejscu, co wyznacza horyzont życiowej wędrówki. Słowo Boże pozwala wartościować codzienny trud w świetle podstawowych prawd, które są fundamentem życia wiary. Jezus chce dziś przypomnieć jedną z tych prawd: tylko trwanie w Nim jest pewnością dobrego życia, ubogacenia innych dobrymi owocami, oddania w ten sposób chwały Bogu. Nie wystarczy trwać w dobrych postanowieniach, być w grupie modlitewnej, poprzestać na traktowaniu Jezusa jako Mistrza nauczającego czy wzoru życia. Owocność zapewnia jedynie dar Jezusowego życia. Zanurzenie w Jego życiu. Dlatego Bóg, widząc we mnie pragnienie wydawania owocu, oczyszcza w moim myśleniu i działaniu to, co temu przeszkadza. Nie skarż się wtedy, tylko ufaj i trwaj?

Ty, Panie, przypominasz mi dziś, że wiarę poznaje się po owocach. Niech miłość Twojego Ojca oczyszcza mnie, bym cierpliwie trwał w jedności z Tobą i mógł przynieść dobry owoc dla chwały Bożej i swojego wiecznego pożytku.
www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła