Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. JOACHIMA I ANNY
- WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWEPIERWSZE CZYTANIE  (Syr 44,1.10-15)

Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 132,11.13-14.17-18)

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
od której nie odstąpi:
„Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie”.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *
a nad nim zajaśnieje jego korona”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Łk 2,25c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 13,16-17)

Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ„Szczęśliwe wasze oczy...”

Można być naocznym świadkiem, a nie chcieć widzieć; można słyszeć na własne uszy, a nie chcieć zrozumieć. Taka była postawa narodu żydowskiego. Będąc świadkami tego, co Jezus uczynił, zamknęli swe serca i Go odrzucili. Natomiast uczniowie zaakceptowali przyjście królestwa Bożego w Jezusie, dlatego są szczęśliwi. Do której grupy ja należę? Kiedy odchodzę od Boga, oczy moje stają się ślepe na Bożą prawdę, a uszy nie słyszą Jego słów zapewniających o bezwarunkowej miłości do mnie. Grzech jest kłamstwem, które żeruje na mojej naiwności, karmi mnie iluzją, a potem drwi ze mnie wyrzutami sumienia. Jeśli z wiarą trwam przy Jezusie, to widzę, co uczynił dla mnie, i słyszę Słowo, które jest wypróbowanym przewodnikiem. Rozpoznać w Jezusie Zbawiciela, trwać w Jego prawdzie to być szczęśliwym. Nie chodzi o to, by porównywać się z innymi. Chodzi o wdzięczność i postawę czuwania.

Dziękuję Ci, Panie, za łaskę wiary. Pragnę w niej wzrastać, otwierając uszy mego serca na Twoje słowo i widząc wdzięcznymi oczami to wszystko, czego dokonujesz w moim życiu.
www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła