Czytania

Strona główna Czytania

 ŚW. TOMASZA APOSTOŁA - ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE (Ef 2,19-22)

Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 117,1-2)

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 20,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 20,24-29)

Pan mój i Bóg mój

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”.
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Boża logika powołania człowieka

Dziwne są nasze wyobrażenia o kryteriach powoływania człowieka przez Boga. Wydaje się nam, że taki człowiek musi być pod każdym względem wybitnie uzdolniony. Tymczasem Bóg nie powołuje zdolnych, lecz uzdalnia powołanych. Tak było również w przypadku apostołów. To byli zwykli ludzie, z ludzkimi słabościami, ale i z wielkimi pragnieniami w sercu. Oni także potrzebowali Chrystusowego daru odkupienia. Tomasz doświadczył Bożego miłosierdzia, które miało konkretne oblicze: Chrystusa Zmartwychwstałego. Jezus nie pozostawił Tomasza w jego wątpliwościach. Dał mu tydzień na kontemplację tego, co się wydarzyło. Nie przekreślił go, lecz czekał. Jezus nie gorszy się także moimi wątpliwościami w wierze. Cierpliwie daje mi czas, abym uznawał swoje ubóstwo wiary i prosił o jej pomnożenie. Na cierpliwość Jezusa Tomasz odpowiedział mocnym wyznaniem wiary. Co będzie w moim przypadku?

Ucz mnie, Panie, rozumieć Twoją miłość, która obejmuje wszystkich, nikogo nie wyklucza. Niech moje serce będzie wdzięczne za każdego powołanego przez Ciebie. Przymnóż mi wiary, bym mógł wypełnić swoje powołanie, które otrzymałem na chrzcie.
www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła