Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Wj 34,29-35)

Twarz Mojżesza promienieje

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i synowie Izraela zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego i Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także i synowie Izraela, a on dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.
Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał synom Izraela to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to synowie Izraela mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na jego twarzy. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 99,5-6.7 i 9)

Refren: Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, *
padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, +
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.

Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, +
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 13,44-46)

Przypowieści o skarbie i perle

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Skarb królestwa

Gdzie dziś Bóg mnie odnajdzie? Bo przecież tam, gdzie jest skarb, tam też jest serce człowieka. Gdzie dziś jest moje serce? Może pośród innych ludzi wspiera ich modlitwą? A może zatopione w problemach tego świata, pośród prywatnych interesów? „Królestwo niebieskie podobne jest do…” (Mt 13, 44) – tymi słowami Jezus chce zwrócić moją uwagę na to, co w Jego osobie stało się darem dostępnym dla wszystkich. Przecież to, co głosi Jezus, jest rzeczywistością pewną i powszechną. Potwierdza to Jego autorytet i ofiarowane życie. Jednocześnie przekracza możliwości rozumienia naszego umysłu, stąd Jezus wyjaśnia tę prawdę językiem obrazowym. Jezusowa Dobra Nowina wskazuje na pełnię życia. W jej świetle mogę właściwie ocenić i zobaczyć, że wszystko inne ma wartość względną. Odkryć, że wszystko jest w moim życiu dobre, jeśli służy wartościom królestwa Bożego. Bo ono jest największym i nieprzemijającym skarbem. Oby świadomość tego zachęcała mnie do szukania nowości Bożego życia.

Pragnę, Panie, aby Twoja Ewangelia była dla mnie czymś więcej niż tylko spokojną lekturą. Chcę, by Dobra Nowina opanowała moje serce, które będzie nadawać właściwy rytm życiu.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła