Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Wj 40,16-21.34-38)

Mojżesz wznosi Namiot Spotkania

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Wzniesiono przybytek dnia pierwszego, miesiąca pierwszego, roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w Arce, włożył też drążki do pierścieni Arki i przykrył z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie Arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak nakazał Pan Mojżeszowi.
Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, synowie Izraela wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę, aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień w oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 84,3-4.5-6a i 8a.11)

Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, +
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. *
Mocy im będzie przybywać.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać u progu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 13,47-53)

Przypowieść o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Życie to poważna sprawa

Sieci Kościoła katolickiego zdolne są pomieścić wszystkie ryby. Taka jest wola jego Założyciela, który każdego chce mieć w swoim królestwie. Zaprasza wszystkich, bez wyjątku. Jego zbawcza miłość objęła ludzi wszystkich czasów. Swoje zaproszenie kieruje także do mnie. Zachęca do patrzenia na codzienność w świetle Jego zaproszenia do życia, które nie zna kresu. Zaprasza do współpracy i nie jest Mu obojętne, jaka będzie odpowiedź. Czy mam świadomość, że moje życie nie jest zbiorem wydarzeń bez konsekwencji, lecz sensownym trudem budowania wieczności? Jezus zawsze mnie wspiera, ale to ja określam moją wieczność już dziś. On nie waha się powiedzieć wprost, że życie to poważna sprawa, że nie ma czynów bez konsekwencji. Na żadnym zakręcie życia nie cofa jednak swojej miłości do mnie.

Dziękuję Ci, Panie, że zaprosiłeś mnie do życia z Tobą, które nie ma końca. Niech Twoja łaska wspiera mnie w codzienności, abym zawsze odpowiadał na Twoje zaproszenie.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła