Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA - ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE  (2 Kor 9,6-10)

Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: „Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki”.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 112,1-2.5-6.7-8.9)

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 12,26)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (J 12,24-26)

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Oddać swoje życie

Święty Wawrzyniec to przykład człowieka, który nie przeceniał swojego życia na tym świecie. Oddał je posłudze ubogim. Nawet torturowany nie zaparł się swojej wiary. To owoc całkowitego zjednoczenia we wszystkim z Chrystusem, któremu nikt życia nie odebrał, lecz On sam je oddał, aby każdy z nas mógł żyć poza śmiercią. Ludzkie doświadczenie widzi śmierć jako całkowite przeciwieństwo życia. Jezus chce, abyśmy spojrzeli na to Jego wzrokiem. Jego śmierć przyniosła nam wszystkim życie. On dał nam zalążek nieśmiertelności, który ma przynieść owoc obfity. Los ucznia nie może być inny jak Mistrza. Oddać życie dla Chrystusa to walczyć, aby umierało w nas to wszystko, co nie jest życiem Bożym. Zmieniać mentalność, według której nasze życie jest jedynie naszą własnością. To wreszcie jak najczęściej przyjmować życie – Jezusa w Eucharystii.

Umiłowałeś mnie, Panie, i oddałeś za mnie swoje życie. Pomóż mi naśladować Cię w mojej codzienności, w oddawaniu mojego życia do dyspozycji Ojcu Niebieskiemu.
www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła