Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37)

Święta Izraela

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.

Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami:
„Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana, przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie w tym dniu wykonywali żadnej pracy”.
Potem Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do synów Izraela i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie do kapłana snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona obrzędu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim obrzędu kołysania w następnym dniu po szabacie.
I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy na obrzęd kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie Panu nową ofiarę z pokarmów.
Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane.
Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać Panu ofiary spalane. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie Panu ofiarę spalaną. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy.
To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać Panu ofiarę spalaną: ofiarę całopalną, z pokarmów, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 81,3-4.5-6ab.10-11ab)

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czasie nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Bo tak ustanowiono w Izraelu *
według przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 P 1,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 13,54-58)

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali:
„Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?” I powątpiewali o Nim.
A Jezus rzekł do nich: „Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony”. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Uprzedzenie i niedowiarstwo

Człowiek do wszystkiego może się przyzwyczaić. Nawet do Boga. Albo może Go uczynić na swój obraz i według swoich oczekiwań, wówczas będzie to Bóg tak mu bliski, że nieróżniący się od innych ludzi. Albo też będzie miał ideę Boga tak wielkiego i dalekiego, że będzie lekceważył Jego obecność pośród nas i Jego działanie dla naszego dobra za pomocą małych, powszednich rzeczy, ponieważ miłość i troskę Boga będzie chciał widzieć tylko w wielkich cudach. Zawsze to jakaś próba naszej wiary, gdy Bogu pozostawiamy sposób prowadzenia przez życie i nie dyktujemy Mu, jak ma działać. Gdy od dzieci uczymy się ufnego, bezwarunkowego zawierzenia. Gdy naśladujemy świętych w prostocie ich wiary. Prośmy dziś Ducha Świętego, aby pokazał, w czym nasza wiara jest skażona różnymi uprzedzeniami, które uniemożliwiają nam całkowite zaakceptowanie sposobu obecności Boga w życiu. I prośmy o radość spotykania Go w małych cudach naszej codzienności.

Pomóż mi, Panie, przezwyciężyć uprzedzenia i fałszywe oczekiwania, które uniemożliwiają mi odkrywanie Twojej obecności i bezwarunkowe zaakceptowanie Cię jako mojego Zbawiciela.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła