Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (1 Tes 2,9-13)

Owocność apostolatu Pawła

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Pamiętacie, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, abyśmy nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 139,7-8.9-10.11-12ab)

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego.

Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani.

Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcu morza,
tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.

Jeśli powiem: „Niech więc mnie ciemność zasłoni, *
noc mnie otoczy jak światło”,
to nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, *
a noc jak dzień będzie jasna.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 J 2,5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 23,27-32)

Biada obłudnikom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przemówił tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: «Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków». Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Służba Bogu i człowiekowi

W historii Kościoła byli ludzie, którzy przeciwstawiali złego Boga Starego Testamentu dobremu Bogu Nowego Testamentu. Postawa faryzeuszy, przed którą Jezus ostrzega, ma podobny charakter: niedające się pogodzić przeciwstawienie służby Bogu służbie człowiekowi. Akcent pada na zewnętrzną poprawność. Jezusowe oskarżenie jest jasne i mocne. Nie można z rzeczy drugorzędnych uczynić istoty religii. To fałsz i hipokryzja! Po pierwsze, przed wzrokiem Boga niczego nie da się ukryć. Po drugie, służba Bogu nigdy nie jest przeciw człowiekowi. Prawdziwie szczere serce zawsze pomieści miłość do Boga i miłość do człowieka. Ludzkie serce potrzebuje nieustannej czujności i przemiany, aby było autentycznie oddane Bogu. Jego bliska i zapraszająca obecność w Eucharystii i innych sakramentach daje moc, aby przestać się wybielać i zacząć dążyć do życia w jedności serca i czynów. Co jest moją osobistą motywacją religijnych praktyk?

Panie, Twoje słowo jest lekarstwem na przejawy mojej hipokryzji. Niech Twoja moc przemienia moje serce, abym odważnie zawsze szukał Ciebie w trudzie miłości drugiego człowieka.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła