Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN) - ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE  (Oz 2,16b.17b.21-22)

 

Poślubię cię sobie na wieki

 

Czytanie z Księgi Ozeasza.

 

To mówi Pan: 

«Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. 

I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

 

Oto Słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 45,11-12.14-17)

 

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.

 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Z weselem je wiodą i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ


Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

 

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,

który Pan przygotował dla ciebie na wieki.


Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.


EWANGELIA  (Mt 25,1-13)

 

Przypowieść o dziesięciu pannach

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięty lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 

A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. 

Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. 

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. 

Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 

Oto słowo Pańskie.

 

albo:

 EWANGELIA  (Mt 16,24-27)

 

Konieczność wyrzeczenia

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania».


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Sens życia odkryty w Jezusie

W świecie wąsko wyspecjalizowanym potrzeba powrotu do wizji całości. Taką daje nam wiara, gdyż w jej perspektywie człowiek odkrywa swoje pochodzenie i przeznaczenie. Widzi, jak w świetle relacji z Bogiem nabierają sensu pojedyncze wybory i decyzje. Patrząc na krzyż, dostrzega, że życie każdego ma wielką wartość. Jezus kocha ludzi prawdziwie, dlatego ostrzega przed życiem bezmyślnym, roszczeniowym, stawianiem siebie w centrum świata. On oddał swoje życie, aby nasze uczynić spełnionym na wieczność. Tylko On może być źródłem sensowności naszego życia. Jezus jest oliwą niezbędną, aby moje życie mogło być światłem ratującym życie różnym rozbitkom jak latarnia morska. Jezusowe wezwanie do czuwania to także wezwanie do pokory: Jestem tylko glinianym naczyniem, to z Boga jest wszelka moc.

Uwielbiony bądź, Ojcze, za dar Twojego Syna, w którym życie każdego człowieka nabiera pełnego sensu i nieskończonej wartości. Pomóż mi, abym o tym nie zapominał, stawiając kolejne kroki na drodze mojego życia.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła