Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

PIĄTEK XXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (1 Tm 1,1-2.12-14)

Pozdrowienie i dziękczynienie Pawła za nawrócenie

Początek Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei, do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 16,1-2a i 5.7-8.11)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 17,17ba)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 6,39-42)

Obłuda

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Wspólnie na drodze wiary

Kościół jest nowym Ludem Bożym, który pielgrzymuje po drogach czasu do wieczności otwartej dzięki Jezusowi. On idzie pośród nas jak z uczniami do Emaus i wyjaśnia Pisma, uzdalniając w ten sposób wzrok do rozpoznania właściwej drogi. Dziś chce nam przypomnieć, że w tym pielgrzymowaniu jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Odpowiedzialność domaga się od nas ciągłej korekty patrzenia, aby za właściwe nie uznać tego, co prowadzi do zguby: patrzenia na innych z góry, uprzedzeń, które sprawiają, że przypisujemy sobie bycie ich przewodnikami. Nie wolno zapomnieć, że w drodze najbardziej przeszkadzają własne słabości, a nie te, które widać u innych. Dlatego moją pierwotną troską jest wyraźne widzenie celu wyznaczonego przez Boga, a gdy pojawią się wątpliwości, rozwiewanie ich w świetle prawdy Jego słowa.

Panie, pozwól mi spojrzeć na moje życie w świetle prawdy wiary, abym nie lekceważył własnych błędów, zauważając je tylko u innych. Abym nie zniekształcał innym widzenia rzeczywistości wiary.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła