Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON - KAPŁANA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY (czytania z dnia)

PIĄTEK XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (1 Tm 6,2c-12)

Wierność zdrowej nauce bezinteresowność w służbie Bożej

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Najmilszy:
Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy, ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 49,6-7.8-10.17-18.19-20)

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się ogromem swych bogactw?

Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani uiścić ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy +
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.

Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, *
a jego bogactwo nie pójdzie za nim.

I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
„Będą cię sławić, żeś się dobrze urządził”,
iść musi do pokolenia swych przodków, *
do tych, co na wieki nie zobaczą światła.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 8,1-3)

Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia


Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.


Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Wszystko w służbie zbawieniu 

Jezus, Dobry Pasterz, widzi oczami serca prawdziwą biedę człowieka. To wzbudza w Nim głębokie współczucie, które nie jest sprawą uczuć, lecz zbawczego działania. Dlatego Jezus karmi napotkanych ludzi chlebem Bożego słowa. Taka jest też misja założonego przez Niego Kościoła, obejmująca wszystkich go tworzących. Również kobiety. W Ewangelii widzimy, że Jezus jest rewolucjonistą. Przyjmuje kobiety do grona swoich uczniów. One będą pod krzyżem, rozpoznają Zmartwychwstałego, przekażą tę wieść apostołom. Osobista relacja z Jezusem zmienia życie każdej z nich. Jezus ofiaruje im swoją miłość, a znakiem jej przyjęcia jest ofiarowanie Mu wszystkiego do dyspozycji. Czy moja relacja z Jezusem jest całkowita? Czy obejmuje wszystko, czym jestem i co posiadam? A może jest tylko sprawą duchowych wzruszeń, bez wpływu na życie? Świat materii też ma służyć sprawom królestwa, misji zbawczej Kościoła. Głoszenie Ewangelii musi kosztować.

Czynisz mnie, Panie, uczestnikiem Twojej misji. Tak jak Ty cały ofiarowałeś się za mnie i dla mnie, ja chcę być cały dla Ciebie. Pomóż mi, proszę.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła