Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Ezd 1,1-6)

Edykt króla perskiego w sprawie odbudowy świątyni

Początek Księgi Ezdrasza.

Aby się spełniło słowo Pana przepowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, żeby ogłosił w całym swoim królestwie i wydał na piśmie, co następuje:
„Tak mówi Cyrus, król perski: «Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, która jest w Judei. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judei i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela, to jest Boga, który jest w Jerozolimie. A każdego z tych, co przetrwali, współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem, nadto dobrowolnymi ofiarami dla domu Boga, który jest w Jerozolimie»”.
Wtedy powstali naczelnicy rodów Judy i Beniamina, jak również kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, aby ruszył w drogę zbudować dom Pana znajdujący się w Jerozolimie. A wszyscy sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami, oprócz wszystkich darów złożonych dobrowolnie.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6)

Refren: Pan Bóg usłyszał głos mego błagania.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 5,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 8,16-18)

Przypowieść o lampie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Światło Bożej obecności

Przez obraz lampy Jezus chce nam przypomnieć, że każdy z nas jest wewnętrznie oświecony obecnością Boga, w którego świetle widzi wszystkie rzeczy. To jednocześnie zachęta, aby w naszym życiu zwracać większą uwagę na to światło. Zobaczyć je to odzyskać nadzieję i wyjść z mroków rozpaczy. Zauważyć to, czego się do tej pory nie widziało, u siebie i u innych. Nie tylko to, co warto zmienić, ale przede wszystkim ogrom dobra. To na nowo poczuć się bezpiecznie. Jezus pragnie, aby Jego światło było widoczne dla wszystkich. Również w naszym życiu. Jeśli otrzymaliśmy łaskę poznania Boga, budowania naszego życia na relacji z Nim, to nie możemy tego chować w ukryciu, wstydzić się. Jezus wymaga, abyśmy byli Jego świadkami. Jeśli nasze życie jest wewnętrznie zorientowane na Światło, to naprowadza ku Niemu tych, których spotykamy. Tak czynił też św. Ojciec Pio.

„Pozostań ze mną, Panie! Ty jesteś moim światłem, bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, aby mi wskazywać Twoją wolę. Pozostań ze mną, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. Pozostań ze mną, Panie!” (Ojciec Pio).www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła