Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Ag 1, 1-8)

Bóg nakazuje odbudowę świątyni

Początek Księgi proroka Aggeusza.

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan przemówił przez usta proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, tymi słowami:
«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pana"».
Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: «Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc tak mówi Pan Zastępów: "Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka".
Tak mówi Pan Zastępów: "Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci", mówi Pan».


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 149,1-2.3-4.5-6a i 9b)

Refren: Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje.

Śpiewajcie Panu pieśń nową; *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym królem.

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech się święci cieszą w chwale, *
niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach *
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 14,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 9,7-9)

Herod chce zobaczyć Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I chciał Go zobaczyć.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Motywy poznawania Jezusa

Co byś uczynił, gdyby zaproponowano ci prywatną audiencję u Jezusa? O co byś zapytał? Co chciałbyś wiedzieć? Różne są drogi poznawania Jezusa. Można otworzyć katechizm i czytać, że Syn Boży przyszedł zbawić ludzi. W historii zbawienia odkrywamy piękno miłości Boga Ojca. Inną drogą poznawania jest codzienne chodzenie Jego ścieżkami, rozmowa z Nim w modlitwie. Ważny jest jednak motyw pragnienia spotkania z Jezusem. Herodem kieruje ciekawość, chęć sprawdzenia, kim jest ten niezwykły Człowiek. Mógł to być początek znajomości, która przemienia gruntownie całe życie. Tak się nie stało. A co powoduje mną, że chcę spotykać Jezusa? Jeśli jest to tylko podziw dla ideału człowieka, to zdecydowanie za mało. Jezus nie stał się człowiekiem, aby Go tylko podziwiać. Pozwól obdarować się Jego przemieniającą łaską i idź za Nim, starając się żyć Ewangelią. Tak, aby inni też mogli Go zobaczyć w twoim życiu.

Ty, Panie, dajesz mi się poznać w słowie Ewangelii i w miłości drugiego człowieka. Niech każdy krok odkrywania prawdy o Tobie prowadzi mnie do wyznawania moim życiem, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem, który przyszedł ratować człowieka.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła