Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Za 2,5-9.14-15a)

Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.

Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go:« Dokąd idziesz? » A on rzekł: „Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość”.
I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: „Śpiesz i powiedz temu młodzieńcowi: «Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie»”.
„Ja będę dokoła niej murem ognistym, mówi Pan, a chwała moja zamieszka pośród niej”.
„Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Jr 31,10.11-12ab.13)

Refren: Pan nas obroni, jak pasterz swe owce.

Słuchajcie, narody, słowa Pana, *
goście na dalekich wyspach, mówiąc:
„Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go *
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.

Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu *
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca *
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. 2 Tm 1,10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 9,43b-45)

Druga zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.
Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Rzeczywisty obraz Mesjasza

Wszyscy byli pełni podziwu dla czynów Jezusa. Był na owe czasy liderem, o którym mówiło się w Judei, Galilei i Samarii. Uczniowie byli pełni dumy i radości, że ich Mistrz jest na ustach wszystkich. A On sprowadził ich na ziemię, zapowiadając swoją mękę. Słowa te były dalekie od ich oczekiwań czy wyobrażeń. Nie pasowały do obrazu Mesjasza, jaki mieli wszyscy wokoło, również Jego uczniowie. Stąd słowa o tym, że „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” (Łk 9, 44), napełniały ich lękiem, który nie pozwalał im Go pytać. Nam, Jego uczniom XXI wieku, też trudno zrozumieć, że Jezusowa droga do zmartwychwstania musiała wieść
przez cierpienie krzyża. Gdy w centrum stawiamy samych siebie, a Bóg ma tylko zaspokajać nasze pragnienia w sposób nieskończony, nie potrafimy pojąć, że to również nasza droga. Jezusowe słowo i czyn ukazują nam prawdziwego Mesjasza.

Pozwól mi zrozumieć, Panie, że droga prawdziwego ucznia wiedzie po drodze Mistrza, i daj mi odwagę, abym nie myślał o swoich słabościach, lecz miał przed oczami Twoją obecność pełną zwycięskiej mocy.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła