Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (1 Tes 5,1-6.9-11)

Chrystus umarł za nas, abyśmy razem z Nim żyli

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 27,1.4.13-14)

Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę, o to zabiegam, +
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni życia.
Abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 7,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 4,31-37)

Uzdrowienie opętanego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Moja wolność a Boże działanie

Nie tylko ludzie są zafascynowani Jezusem, widząc Jego cuda. Również złe duchy znają prawdę o Nim i ją wyznają. Nie oznacza to jednak ich zbawienia, gdyż całą swoją wolność oddały na służbę złu. Jezus pyta dziś o moją wolność. Czy potrafię ją oddawać na służbę Dobru i potwierdzam to konsekwentną postawą? Jeśli tak, to Bóg może dokonywać we mnie dzieła uzdrawiania i zbawiania, a inni, patrząc na mnie, mogą powiedzieć, że wiedzą, kto jest moim Bogiem. Zaangażuj dziś całą swoją wolność w przyjęcie Jego słowa, a doświadczysz, jak w tobie staje się ono rzeczywistością. Doświadczysz, że wspólnota życia z Ojcem jest coraz bardziej dostępna, bo On usuwa przeszkody. W centrum jawi się wartość mojej duszy i troska Boga o moje wieczne miejsce przy Nim. Uzdrawiająca moc Bożego słowa umacnia mnie, zwłaszcza w chwilach pozornych zwycięstw Złego. Stawia mnie na drogach prawdy, tak obcych ojcu kłamstwa.

Wspieraj, Panie, moją wiarę w moc Twojego słowa, abym otwierał swoje serce na jego działanie. Dziękuję Ci za to, że każdego dnia pozwalasz mi odkrywać Twoją troskę o moje prawdziwe szczęście.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła