Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XXVI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Za 8,1-8)

Zapowiedź wybawienia

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.

Pan Zastępów skierował do mnie następujące słowo: „Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon i broni go mój gniew potężny.
Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwą Miastem Wiernym, a górę Pana Zastępów Górą Świętą.
I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem, z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku. I zaroją się place miasta od bawiących się tam chłopców i dziewcząt.
Jeżeli uchodzić to będzie za coś niezwykłego w oczach Reszty tego ludu w owych dniach, czy Ja również mam to uważać za coś niezwykłego?”
Tak mówi Pan Zastępów: „Oto wyzwolę lud mój spod władzy kraju na wschodzie i kraju na zachodzie słońca. Sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruzalem. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym”.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 102,16-18.19-21.29 i 22-23)

Refren: Pan się objawi w chwale na Syjonie.

Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, +
przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.

Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, +
aby posłyszeć jęki uwięzionych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić.

Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności:
by imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem, *
kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mk 10,45)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 9,46-50)

Nauka pokory

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.
Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”.
Wtedy przemówił Jan: „Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”.
Lecz Jezus mu odpowiedział: „Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”.


Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ


Wielkość dziecka Bożego

Świat wymusza na nas budowanie wielkości człowieka według zewnętrznych pozorów. Boimy się cudzych opinii, wykluczenia z kręgów zainteresowania. Często dajemy się uwieść światu i wszystko podporządkowujemy uznaniu innych. Jezus zna myśli i pragnienia naszych serc. W Jego człowieczeństwie odnajdujemy prawdziwą wielkość człowieka według miary Ewangelii. Dlatego Jezus zaprasza każdego z nas do budowania wielkości według swojej miary. Według serca, które żyje prostotą dziecięcej ufności, relacji Jezusa z Ojcem. Przed Nim możemy stanąć w całej prawdzie serca. On je zna w pełni, ale nie ocenia. Widzi walkę o czystość intencji, o życie w prawdzie Ewangelii. Raduje się tą walką i ją wspomaga. Prośmy Ducha Świętego, aby uzdalniał i wspomagał nas w życiu dziecka Bożego.

Pomóż mi, Panie, usunąć z mojego życia wszelkie pragnienia światowej wielkości i napełnij moje serce tęsknotą za wielkością według miary dziecka Bożego.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła