Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Kol 1,1-8)

Pozdrowienie i dziękczynienie za wiarę Kolosan

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego.
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć się za was modlimy, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście o łasce Boga i poznaliście ją w prawdzie według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on też nam ukazał waszą miłość w Duchu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 52,10-11)

Refren: Ufam na wieki łaskawości Boga.

Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym, *
na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, +
polegał na Twym imieniu, *
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 4,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 4,38-44)

Liczne uzdrowienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”.
I głosił słowo w synagogach Judei.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Troska o innych znakiem mojej wiary

Czasami człowiekowi może się wydawać, że jego relacja z Bogiem jest jedyna i siebie samego stawia w jej centrum. Chce zatrzymać Jezusa tylko dla siebie, aby Jego uzdrawiająca moc była na usługach wymyślonego przez niego planu życia. Spróbujmy dziś spojrzeć na to z drugiej strony. Jezus nie przyszedł po to, aby stać się czarodziejem spełniającym nasze marzenia. Jako Zbawiciel wie, co jest dla nas najważniejsze, dlatego udziela się każdemu, jak chce. Możemy więc tylko z pokorą prosić o Jego łaski. Naśladować w szukaniu dobra wszystkich, choćby przez hojne dzielenie się otrzymanymi od Boga darami z innymi ludźmi. Z wdzięcznością i bez stawiania granic. Jezus uczy nas, że prawdziwie spełnione życie jest troską o dobro bliźnich. Na pierwszym miejscu powierzeniem ich Bożej Opatrzności. Jak często w swojej modlitwie mówimy Bogu o troskach ludzi, których spotykamy?

Ulecz, Panie, mój egoizm, abym potrafił dostrzegać prawdziwe potrzeby innych ludzi i przychodzić z nimi najpierw do Ciebie, bo w Tobie jest wszelkie dobro. Niech ufność w konieczność modlitwy wstawienniczej będzie znakiem mojej wiary.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła