Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

ŚRODA XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Iz 10,5-7.13-16)

Asyria biczem Bożym

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan:
„Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości! Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu o ludzie, na który się zawziąłem: żeby ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie rozumiało; bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku.
Albowiem powie: «Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął».
Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna”.
Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 94,5-6. 7-8.9-10.14-15)

Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Depczą Twój lud, o Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo,
mordują wdowę i przybysza, *
zabijają sieroty.

Mówią: „Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
Zrozumcie to, głupcy w narodzie, *
kiedy zmądrzejecie bezrozumni?

Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy, *
który ludzi naucza mądrości?

Pan bowiem nie odpycha swego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd zwróci się ku sprawiedliwości, *
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,25-27)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZRadość Jezusa

Więź i relacja między Jezusem a Ojcem w tajemnicy Trójcy jest jedyna, niezwykła, dla nas niedostępna. Jezus jednak pragnie nam ją objawiać. Pragnie opowiadać o Ojcu, o Duchu, o sobie, abyśmy i my mogli uczestniczyć w Ich miłości, radości, jedności, komunii. Potrzeba serca prostego, pokornego, ufnego, serca dziecka, aby przyjmować Boże tajemnice i Boże dary. Tak jak Jezus wszystko otrzymuje od Ojca, tak i my, odkrywając, że jesteśmy w Nim dziećmi Ojca, wszystko przyjmujemy wraz z Jezusem jako dar. To udzielanie się Boga jest radością Jezusa i motywem Jego uwielbienia i dziękczynienia.

Jezu, proszę, zechciej mi objawiać każdego dnia coraz bardziej i głębiej, kim jest Ojciec, kim jesteś Ty, kim jest dla mnie Duch Święty.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła