Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY, KAPŁANA (czytania z dnia)

ŚRODA XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Prz 30,5-9)

Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy

Czytanie z Księgi Przysłów.

Każde słowo Pana, w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się doń uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.
Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi, nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty, nie stał się niewierny i nie rzekł: „A któż jest Panem?” lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,29 i 72.89 i 101.104 i 163)

Refren: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę.

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twego prawa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące złota i srebra.

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa.
Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki, *
aby słów Twoich przestrzegać.

Z Twoich przykazań czerpię roztropność, *
dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
a Prawo Twoje miłuję.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 9,1-6)

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”.
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Posłani w imię Jezusa

Rozsyłając uczniów na ich pierwszą wyprawę apostolską, Jezus dzieli się z nimi swoją władzą. My mamy często wypaczone rozumienie władzy, stąd wiele jej nadużyć. Władza nie polega na tym, aby dominować, kontrolować, zmuszać. Sprawować władzę według Boga to troszczyć się, służyć, zapobiegać, dawać kolejną szansę. Jezus uzdalnia uczniów do głoszenia Słowa, uzdrawiania z chorób i uwalniania od wpływów złego ducha. Prosi o to, by uczniowie w swojej misji polegali całkowicie na Nim, a nie na zabezpieczeniach materialnych. Dziś Jezus posyła także Ciebie i mnie z Dobrą Nowiną o Jego bliskości wobec każdego człowieka.

Jezu, razem z Tobą i w Twoje imię pragnę iść i świadczyć o Twojej miłości.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła