Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 7,18-19.24-29)

Dziękczynienie Dawida

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.

Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił: „Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mię aż dotąd? Ale i to jeszcze wydało się Tobie za mało, Panie mój, Boże, lecz dałeś zapowiedź o domu sługi swego na daleką przyszłość. I to ma być prawo człowieka, Panie mój, Boże?
Ustaliłeś dla siebie swój lud izraelski, aby był dla Ciebie ludem na wieki, a Ty, o Panie, stałeś się dła niego Bogiem. Teraz więc, o Panie Boże, niech trwa na wieki słowo, któreś wyrzekł o słudze swoim i jego domu, i czyń, jak powiedziałeś, ażeby na wieki wielbione było imię Twe słowami: «Pan Zastępów jest Bogiem Izraela». A dom Twego sługi, Dawida, niech będzie trwały przed Tobą.
Tyś bowiem, o Panie Zastępów, Boże Izraela, objawił słudze swemu, mówiąc: «Zbuduję ci dom». Dlatego to sługa Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą modlitwą. Teraz, o Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Ty przekazujesz wspaniałą obietnicę słudze swemu.
Bądź teraz łaskaw pobłogosławić dom sługi swego, aby na wieki trwał przed Tobą. Wszak to Ty jesteś, mój Panie Boże, który to powiedział, a dzięki Twemu błogosławieństwu dom sługi Twojego będzie błogosławiony na wieki».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132,1-2.3-5.11.12.13-14)

Refren: Pan Bóg da Jemu tron ojca Dawida.

Pamiętaj, Panie, Dawidowi *
wszystkie jego trudy.
Jak złożył Panu przysięgę, *
związał się ślubem przed Bogiem Jakuba:

„Nie wejdę do mieszkania w moim domu, +
nie wstąpię na posłanie mego łoża, *
nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku,
póki nie znajdę miejsca dla Pana, *
mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba”.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
od której nie odstąpi:
„Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie.

A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
także ich synowie *
zasiądą na tronie po wieczne czasy”.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 119,105)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich
i światłem na mojej ścieżce.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 4,21-25)

Przypowieść o swietle

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus mówił ludowi:
„Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
I mówił im: „Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Czego słucham?

Tyle treści, słów, informacji dociera do nas każdego dnia. Jedne ważne, inne banalne. Żyjemy w chaosie komunikacyjnym, w którym dominują pojedyncze monologi, mało kto słucha, a prawdziwy dialog jest rzadkością. Treści, którymi karmimy nasz umysł, wpływają na nasze myślenie, spojrzenie na samych siebie, innych i otaczający nas świat. Dlatego tak ważne jest słuchanie słowa Bożego. Ma ono w sobie nie tylko treść informacyjną czy formacyjną, lecz także życiodajną. Słowo Boże ma w sobie życie i może naszemu życiu nadawać sens, cel, kierunek. Jeśli słucham uważnie słowa Bożego, to „będzie mi dodane”: mądrość, doświadczenie, pokój serca, bezpieczeństwo, odwaga, wierność, miłość. Mk

Jezu, niech Twoje słowo rozświetla mroki mojego serca, abym mógł przekazywać Twoje światło wszystkim, których spotykam w życiu.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła