Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE (Ga 3,22-29)

Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:
Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.
Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie.
Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 105,2-3.4-5.6-7)

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.

Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11,27-28)
 
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”.
Lecz On rzekł: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Źródło szczęścia

Kobieta z tłumu, pełna zachwytu, słuchając słów Jezusa i widząc znaki i cuda, które czyni, błogosławi Jego Matkę: „Jakże szczęśliwa jest kobieta, która urodziła syna takiego jak Ty!”. Jezus nie zaprzecza, lecz wskazuje, że oprócz bliskości fizycznej Maryja w darze macierzyństwa doświadczyła jeszcze czegoś ważniejszego i głębszego – duchowej bliskości z Bogiem w Jego słowie i wierności temu Słowu. Dar Bożego macierzyństwa to przywilej Maryi. Dar bliskości i wierności wobec Słowa dotyczy każdego ucznia Jezusa. To zażyłość z Bogiem w Jego słowie czyni nas ludźmi prawdziwymi, wolnymi, szczęśliwymi. Maryja jest w tym dla nas wzorem i przewodniczką.

Maryjo, która wpierw nim przyjęłaś Jezusa w łonie, przyjęłaś Go w swoim sercu, naucz mnie sercem przyjmować Słowo i życiem je wypełniać.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła