Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Ga 5,1-6)
 
Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miłości

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.
My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,41.43.44-45.47-48)

Refren: Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.

A Prawa Twego zawsze strzec będę *
po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.

I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twym przykazaniom, które miłuję, *
i rozważam Twoje ustawy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 4,12)

 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 11,37-41)

Czystość wewnętrzna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Przede wszystkim wnętrze

Łatwo popaść w pokusę zewnętrzności i życia na pokaz, w oczekiwaniu na aplauz i aprobatę innych. Podejmując różne role społeczne i spełniając ich wymogi, możemy zapomnieć, kim jesteśmy wewnątrz, w głębi serca, jaka jest tajemnica naszej tożsamości. Jezusowi absolutnie nie chodzi o to, abyśmy byli powierzchowni czy niechlujni. Raczej o to, abyśmy nie byli „sztywni”. Człowiek, który nie pielęgnuje wnętrza, szuka pewności siebie w tym, co zewnętrzne: w przepisach, normach, zwyczajach. Kiedy pielęgnujemy wnętrze, jesteśmy elastyczni, kreatywni, hojni, dajemy jałmużnę z bogactwa naszego serca.

Jezu, pragnę pielęgnować moje wnętrze, ponieważ Ty sam tam przebywasz mocą łaski.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła