Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Ef 1,11-14)
 
Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
W Chrystusie dostąpiliśmy udziału również my, synowie Izraela, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim także, uwierzywszy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności przez Boga, ku chwale Jego majestatu.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 33, 1-2.4-5.12-13)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło, godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski. Refren.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
i Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 32,22)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12,1-7)

Głoście słowo Boże bez obawy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie.
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.


Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Ważni dla Jezusa

Wokół Jezusa gromadzą się liczne grupy rozmaitych osób. Różnią się rodzajem więzi, którą z Nim tworzą. Są ludzie cisnący się do Mistrza, słuchający nauki, proszący o uzdrowienie i przebaczenie. Są uczniowie, których sam Jezus zaprasza do życia bardziej autentycznego, przejrzystego, wolnego. Są przyjaciele, których Jezus umacnia słowem i obecnością na czas próby i prześladowań, aby ich lęk nie sparaliżował wobec zagrożenia życia. Jezus mówi nam dziś, że trosce Ojca nic nie umyka. On, który zna liczbę włosów na naszej głowie, jakże nie zatroszczy się o wszystko inne?

Jezu, pragnę być blisko Ciebie i nieść dobrą nowinę o Tobie bez względu na koszty i konsekwencje z tym związane.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła