Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 16, 11-15)

Chrzest Lidii

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią.
W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.
Przysłuchiwała się nam też pewna „bojąca się Boga” kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: «Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim». I wymogła to na nas.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b)

Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową; *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
A synowie Syjonu radują się swym Królem.

Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.

Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach: *
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Refren: Pan w ludzie swoim upodobał sobie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 15, 26b. 27a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15, 26 – 16, 4a)

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZOdwaga świadectwa

Duch posłany przez Jezusa od Ojca świadczy o Nim. Umacnia także apostołów do dawania świadectwa, a dziś – każdego z uczniów Jezusa. Od samego początku bycie świadkiem Zmartwychwstałego łączyło się z ryzykiem utraty życia, trudami, prześladowaniem. Tak jest do dziś. W wielu zakątkach świata samo przyznawanie się do Chrystusa jest już równoznaczne z wyrokiem skazującym. Tymczasem nam łatwiej świadczyć o Jezusie i Ewangelii. Nie ryzykujemy życia, lecz czasami dobre imię, większe możliwości, jakiś awans. Jezus przepowiedział od samego początku, że nie będzie łatwo tym, którzy idą z Nim przez życie. Czy chcę podjąć ten trud i ryzyko przyznawania się do Jezusa?

Jezu, umocnij mnie Duchem Wspomożycielem, Duchem Prawdy, abym umiał świadczyć o Tobie zawsze i wszędzie.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła