Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY (czytania z dnia)

SOBOTA X TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 19,19-21)

Powołanie Elizeusza

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.
Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».
On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?».
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16,1-2a i 5.7-8. 9-10)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 119,36a.29b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nakłoń me serce do Twoich napomnień,
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5,33-37)

Zakaz przysięgania

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZNiech wasza mowa będzie prosta

Prostota to nie prostactwo. Prostota to przejrzystość, komunikatywność i spójność. Prostota zakłada wysoki poziom inteligencji i zdolność syntezy. Jezus zaprasza nas do prostoty i przejrzystości. Nie potrzebujemy wzmacniać własnej opinii, zdania, postanowienia autorytetem samego Boga. Wystarczy nasza prawość i prawdomówność. Wystarczy proste „tak” lub „nie”. Bóg jest niesamowicie prosty w komunikowaniu swojej miłości i woli. Szatan natomiast jest mistrzem pogmatwania, chaosu, braku przejrzystości. Rozeznanie, od kogo pochodzi jakaś myśl czy działanie, jest jasne. Im więcej chaosu i komplikacji, tym mniej prawdy i Boga.

Panie, naucz mnie prostoty, prawdy, przejrzystości w komunikowaniu z Bogiem i drugim człowiekiem.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła