Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK X TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 17,1-6)

Eliasz zapowiada suszę


Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: „Na życie Pana Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem!”
Potem Pan skierował do niego to słowo: „Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły”. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pana, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8)

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, +
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie *
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5,12a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5,1-12)

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZJak znaleźć szczęście?

Bóg pragnie dla człowieka pełni szczęścia i radości. Szczęście nie jest jednak celem samym w sobie. Jeśli będziemy szukali szczęścia jako celu, to szybko się rozczarujemy, nie znajdując go tam, gdzie się tego spodziewaliśmy. Szczęście jest owocem życia pełnego miłości, która potrafi dzielić się z innymi w swoim ubóstwie, jest wrażliwa na cierpienie, łagodna, sprawiedliwa, miłosierna, czysta, pełna pokoju, gotowa do dawania świadectwa. Kiedy będziemy mieli odwagę kochać Boga, innych i samych siebie, przekraczając własne wygodnictwo i egoizm, szybko odkryjemy źródło szczęścia.

Jezu, prowadź mnie, pragnę być szczęśliwy z Tobą i ze względu na Ciebie.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła