Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL (czytania z dnia)

CZWARTEK XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Iz 26,7-9.12.16-19)

Psalm nadziei

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.
Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał.
Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie.
Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 102,13-14ab.15-16.17-19.20-21)

Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.

Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, *
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
Powstań i okaż litość Syjonowi, *
bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował.

Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie, *
żalem ich przyjmują jego gruzy.
Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, +
przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby uwolnić skazanych na śmierć.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 11,28-30)

Jezus cichy i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie

KOMENTARZMiłująca obecność

Jak bardzo jesteśmy utrudzeni i zabiegani, jak często wokół nas i w nas samych jest wiele chaosu. Jezus zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie”. Stanąć wobec Jezusa w Eucharystii i w Słowie to stanąć wobec Obecności, wobec Ciszy, wobec Miłości. Ta kojąca, miłująca obecność Boga pozwala nam uporządkować rozbiegane myśli, roztrzęsione uczucia, niewyrażone pragnienia. Oddala niepokoje i wątpliwości, wlewając w serca dar pokoju. Jezus uczy nas dwóch postaw, które sprawiają, że życie staje się inne, lżejsze, radośniejsze. To pokora i łagodność. Pokora to odwaga bycia prawdziwym, a łagodność to odwaga bycia stanowczym bez używania przemocy. Prawda i szacunek płynące z serca ucznia Jezusa zmieniają jego samego i kojąco wpływają na osoby, które spotyka, i wydarzenia, w których uczestniczy.

Jezu, pragnę uczyć się od Ciebie pokory i łagodności. Niech one czynią moje życie nowe, radosne, odpowiedzialne, lżejsze i łatwiejsze.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła