Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IIPIERWSZE CZYTANIE  (Na 2,1.3; 3,1-3.6-7)

Biada miastu krwawemu

Czytanie z Księgi proroka Nahuma.

Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, wypełnij twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony.
Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle.
Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i głos turkotu kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący, i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał martwych, tak że o zwłoki ich się potykają.
I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: „Spustoszona Niniwa!” Któż ulituje się nad nią? Skąd mam szukać pocieszycieli dla ciebie?

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Pwt 32,35cd-36ab.39abcd.41)

Refren: Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.

Nadchodzi dzień klęski, *
los ich gotowy, już blisko.
Bo Pan swój naród obroni, *
litość okaże swym sługom.

Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, *
i nie ma ze Mną żadnego boga.
Ja zabijam i Ja sam ożywiam, *
Ja ranie i Ja sam uzdrawiam.

Gdy miecz błyszczący wyostrzę *
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę, *
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 5,10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 16,24-28)

Konieczność wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają, śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZTroska o życie wieczne

Dziś świat tak mało mówi o życiu wiecznym, prawie go nie zauważa. Jezus natomiast troskę o życie wieczne stawia na pierwszym miejscu. Na nic są wszelkie bogactwa i dobra świata, jeśli straci się życie wieczne. Ono jest bezcenne. Aby przyjąć dar życia wiecznego i odpowiedzieć na niego, trzeba dbać nie tylko o ciało, ale i duszę. Dusza to sanktuarium obecności Boga we mnie. Miejsce, gdzie mogę Go spotykać, poznawać, słuchać, adorować, kochać. To kontakt z duszą daje mi siłę do podejmowania codziennych trudów mojego krzyża i podążania za Jezusem. To dzięki duszy mam odwagę, aby przekraczać siebie w miłości, dawać siebie, tracić.

Jezu, Ty dla mojego zbawienia oddałeś życie. Pragnę pielęgnować nie tylko moje ciało, ale także duszę, w której zamieszkujesz przez łaskę.


www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2020

s. Anna Maria Pudełko

Edycja Świętego Pawła