Czytania

Strona główna Czytania

KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 P 5, 1-4)

Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23, 1-2. 3-4. 5. 6)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 16, 18)

Aklamacja (Okres zwykły): Alleluja, alleluja, alleluja.
Aklamacja (Wielki Post): Chwała Tobie, Królu wieków

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja (Okres zwykły): Alleluja, alleluja, alleluja.
Aklamacja (Wielki Post): Chwała Tobie, Królu wieków


EWANGELIA (Mt 16, 13-19)

Ty jesteś Piotr, tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Ewangeliczny sondaż

W dzisiejszym świecie bardzo modne są sondaże. Powołane do tego instytucje badają nastroje społeczne, zbierają opinie. W pewien sposób również Jezus przeprowadza taki sondaż wśród uczniów. Pyta: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. I dla mnie odpowiedź na to pytanie nie powinna być skomplikowana. Mogę, jak uczniowie, powtórzyć czyjeś opinie. Jednak Jezusowi chodzi o to, abym to ja, stając w prawdzie o sobie samym, umiał odpowiedzieć, kim jest On dla mnie osobiście. Łatwiej jest powtórzyć za kimś, trudniej samemu odpowiedzieć. Dlatego odpowiedź Piotra „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego” musi być fundamentalna dla mojego życia, bo to ja przyjmuję Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. To jest moja osobista decyzja.

Panie Jezu, staję przed Tobą w prawdzie o sobie i swoim życiu. Dzisiaj ponownie wybieram Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła