Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK IV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 12, 18-19. 21-24)

Nowe Przymierze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: «Zatrwożony jestem i drżę».
Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 48, 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11)

Refren: W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Refren: W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Góra Syjon, kres północy *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich *
okazał się obroną.

Refren: W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Co słyszeliśmy, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.

Refren: W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże,
tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Refren: W swojej świątyni łaskę okazałeś.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 6, 7-13)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Logika świata i Ewangelia

Logika dzisiejszego świata uczy, że trzeba zapewnić sobie nie tylko prestiż, lecz także odpowiedni status ekonomiczny. Oczywiście jest prawdą, że niekiedy dzieła ewangelizacyjne również wymagają sporych środków finansowych. Jednak nawet brak tych środków nie może powstrzymać ewangelizacji. „Nakazał też, aby niczego nie zabierali w drogę prócz laski: ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy”. Jezus wydaje się nieroztropny, jakby nie znał życia i potrzeb ludzi, a nawet potrzeb Kościoła. Przecież posiadanie środków materialnych ułatwia funkcjonowanie. Jezusowi chodziło jednak o całkowite zaufanie Opatrzności Bożej, ludziom dobrej woli i poleganie na własnej pracy. Jezus nie chciał, aby Jego uczniowie gromadzili środki materialne jedynie dla zabezpieczenia swojej egzystencji. Czy moje życie skupia się tylko na dobrach materialnych?

Panie, uwolnij moje serce od przywiązania do dóbr materialnych tego świata. Pozwól, abym więcej ufał Opatrzności Bożej.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła