Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA III TYGODNIA WIELKANOCNEGOPIERWSZE CZYTANIE (Dz 8,1b-8)

Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii.
Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem.
A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia.
Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo.
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 66,1-3a.4-5.6-7a)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.

Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu chwalebną oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,40)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 6,35-40)

Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do ludu:
„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym?”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Wierność i stałość

Bywa, że doświadczamy w naszym życiu trudności w dziedzinie wiary. Nawet jeśli zostaliśmy wychowani po katolicku i znamy podstawowe prawdy wiary, to skarżymy się, że Bóg jawi nam się jako ktoś bardzo odległy. Nie odczuwamy tego, że jest On obecny we wszechświecie i ma wpływ na nasze życie. Jezus przyszedł na ziemię, aby ludzie uwierzyli w Boga, widząc znaki i cuda, które czyni Jego Syn. Ale i tak wielu nie uwierzyło. Ich serca pozostały zamknięte na przyjęcie Bożego objawienia. Nie zniechęcajmy się przejściowymi trudnościami. Bóg czasem będzie chciał wypróbować naszą wierność i stałość. Ale nie oznacza to, że nas opuścił.

Panie Jezu, modlę się o wytrwałość w wierze. Nie chcę zniechęcać się przejściowymi trudnościami, jakie mnie spotykają. Wiem, że Ty jesteś przy mnie i że mnie kochasz miłością stałą.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015”
Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP
Edycja Świętego Pawła