Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY (czytania z dnia)

SOBOTA VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Syr 51,12-20)

Szukanie mądrości

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twoje imię.
Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.
Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me w niej się rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.
Postąpiłem w niej, a Temu, co mi dał mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.
Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo. Ręce wyciągałem do góry, a błędy przeciwko niej opłakiwałem.
Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,8-9.10-11)

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 4,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 11,27-33)

Skąd pochodzi władza Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”
Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”.
Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi : „Nie wiemy”.
Jezus im rzekł: „Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Władza miłości i prawdy

Wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma nie zgadzają się z tym, co czyni Jezus, stąd próbują podważyć Jego autorytet, pytając Go, jakim prawem naucza czy uzdrawia. Scena ta skłania również nas do zastanowienia się, w jaki sposób my przyjmujemy Jezusa. Czy dlatego że tak nakazuje nam tradycja, czy wypływa to z serca? Czy wierzymy, że Jezus jest Panem, który pragnie naszego szczęścia i dobra, że Jego miłość jest niezmienna? On nie zarzuca nas łatwymi obietnicami. Nie lękajmy się otworzyć naszych serc na Jego władzę prawdy i miłości. Zaufajmy Mu.

Panie Jezu, pragnę przyjąć Cię sercem i poddać swoje życie Twojej władzy pełnej miłości.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła