Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 Kor 15, 1-8)

Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19, 2-3. 4-5)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Albo: Alleluja.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 6b i 9c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem;
Filipie, kto Mnie widzi, widzi i Ojca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 14, 6-14)

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?”. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Pragnienie serca

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Te słowa to najpiękniejszy program dla naszego życia. Jezus zaprasza nas, abyśmy szli za Nim, bo On jest drogą. Kiedy szukamy odpowiedzi na ważne pytania dotyczące naszego życia, to On daje nam odpowiedź, bo jest prawdą. Nie pozostawia nas z naszymi problemami, jest z nami, bo jest życiem. Również słowa Filipa: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” wyrażają pragnienie serca człowieka wiary. Święty Augustyn pisał w Wyznaniach, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Wołamy do Boga, bo nie chcemy być sami, chcemy mieć Ojca.

Panie Jezu, ukryj mnie w swoim Sercu. Chcę być jak najbliżej Ciebie. Ty jesteś moją drogą, prawdą i życiem.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła