Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA (czytania z dnia)

PONIEDZIAŁEK XII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Rdz 12,1-9)

Powołanie Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. l zabrał Abram ze sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu.
Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu Morę. A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy.
Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: „Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię”. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał.
Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33,12-13.18-19.20 i 22)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 4,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 7,1-5)

Drzazga i belka

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: «Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka», gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Odkryć i wypełnić Bożą misję

„Kimże będzie ten chłopiec?” (Łk 1, 66). Jakie to dziecko będzie mieć zdolności? Jakie propozycje przedstawi mu świat ? - oto pytania, które często rodzina zadaje sobie po narodzinach dziecka. Jednak trzeba wówczas pamiętać też o planach, jakie ma wobec niego Bóg. Nikt nie pojawia się na tym świecie przypadkiem. Każdy ma swoje miejsce w miłosiernym zamyśle Ojca. Jan Chrzciciel nie przyszedł, aby zrealizować ambicje własne czy rodziców. On stał się prorokiem przejścia od obietnic Starego Testamentu do ich realizacji przez przyjście Mesjasza. Stał się głosem bez słowa, bo jego życie zapowiadało przyjście Słowa Wcielonego. Samo imię, jakie nadał mu anioł, objawia Boga: Jan = Bóg jest miłosierny, łaskawy. Jan Chrzciciel wypełnił swoją misję doskonale. Co objawia moje życie? Zadanie, które powierzył mi Bóg, czy kaprys moich własnych planów?

Panie Jezu, Twój poprzednik, Jan Chrzciciel, doskonale wypełnił swoją misję przygotowania Twojego przyjścia. Pomóż mi odkryć i wypełnić zadanie, jakie Twój Ojciec dał mi wraz z darem życia.www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2019”

ks. Janusz Lekan
Edycja Świętego Pawła