Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE (Rdz 17,1.9-10.15-22)

Izaak będzie dziedzicem przymierza

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: „Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny”.
Potem Bóg rzekł do Abrama: „Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali, między Mną i wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, jest takie: wszyscy mężczyźni mają być obrzezani”.
I mówił Bóg do Abrahama: „Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadał błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami”.
Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: „Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?”
Rzekł zatem do Boga: „Oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką!” A Bóg mu na to: „Ależ nie, żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok- o tej porze”.
Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 128,1-2.3.4-5)

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan pobłogosławi +
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 8,17)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 8,1-4)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast został oczyszczony z trądu.
A Jezus rzekł do niego: „Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Bądź oczyszczony

Jezus pragnie skierować do każdego z nas te same słowa, które usłyszał trędowaty z dzisiejszej Ewangelii: Chcę, bądź oczyszczony. Każdy z nas potrzebuje usłyszeć to uzdrawiające i oczyszczające słowo Jezusa. Nosimy w sobie różne zranienia, z którymi zmagamy się czasami od wielu lat. Niestety, często próbujemy robić to na własną rękę. Nie przynosimy ich do Jezusa, prosząc o to, aby nas od nich wyzwolił. Trędowaty, który udał się do Jezusa, podjął wielkie ryzyko. Pomimo obowiązującego go zakazu pozostawania na obrzeżach ówczesnego życia odważył się przyjść do Jezusa, za którym podążał wielki tłum. My także jesteśmy wezwani do podjęcia ryzyka, do wyruszania ku Jezusowi z prośbą o to, aby nas uzdrowił. On czeka na nas z utęsknieniem.

Panie Jezu, spraw, prosimy, abyśmy odważyli się podążać ku Tobie z obciążającymi nas słabościami, pokornie prosząc o Twoje miłosierdzie.


Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła