Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK X TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 1, 18-22)

Przez Chrystusa wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie «tak» i «nie». Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był «tak» i «nie», lecz dokonało się w Nim «tak». Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w Nim są «tak». Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę.
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 129-130. 131-132. 133 i 135)

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5, 13-16)

Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Sól i światło

Dziś Jezus przemawia do nas przez symbole: sól i światło. Sól oznacza czystość, nadaje smak potrawom, chroni przed zepsuciem. Zatem bądźmy jak sól. Oczyszczajmy się w sakramencie pokuty. Naśladujmy Jezusa, miłujmy Go i nieśmy innym. Niech życie nasze i tych, do których posyła nas Jezus, ma smak. Światło natomiast służy człowiekowi, by poradził sobie w ciemnościach i się nie zgubił. Takim światłem jest dla nas Jezus. Ogłaszajmy Jego zbawczy plan. Bądźmy w swojej postawie i działaniach tak transparentni, aby inni widzieli światło Jezusa, a nie nas. Jako współcześni uczniowie Chrystusa jesteśmy odpowiedzialni za dochowanie wierności Jezusowi i Ewangelii.

Jezu, pragnę być solą i światłem. Chcę Cię naśladować, kochać i nieść Cię innym, głosić Twój zbawczy plan.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła