Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Wj 14, 21 – 15, 1)

Przejście przez Morze Czerwone

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza.
O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami».
A Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie, uciekając, biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych; nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie.
W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana: «Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Wj 15, 8-9. 10 i 12. 17)

Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.

Od Twojego tchnienia spiętrzyły się wody,
jak wał stanęły ogromne fale, *
w pośrodku morza zakrzepły otchłanie.
Mówił nieprzyjaciel: «Będę ścigał, dopadnę,
rozdzielę łupy i nasycę mą duszę, *
dobędę miecza, moja ręka ich zniszczy».

Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.

Lecz Ty posłałeś swój wicher i przykryło ich morze, *
zatonęli jak ołów wśród gwałtownych wirów.
Wyciągnąłeś prawicę *
i wchłonęła ich ziemia.

Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.

Wprowadziłeś ich i osadziłeś *
na górze Twojego dziedzictwa.
W miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, *
w świątyni zbudowanej Twoimi rękami.

Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 12, 46-50)

Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Pragnienie rozmowy z Jezusem

Spotkanie i rozmowa to ważne wymiary naszego życia. W dzisiejszej Ewangelii Matka i bracia Jezusa chcą z Nim rozmawiać. Nie wiemy dlaczego. Ale skoro Jego Matka prosi o rozmowę, to musi być coś ważnego. Czy i my mamy takie pragnienie? Być może będzie to najważniejsza rozmowa naszego życia. Modlitwa może stać się rozmową od serca z Bogiem, podczas której mówimy Mu o tym, co jest dla nas ważne, i słuchamy tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Ona może wiele zmienić w naszym życiu. Być może Jezus nie od razu nam odpowie, ale na pewno nas nie zostawi. Wypełni nasze życie swoją obecnością. Bądźmy jak Maryja, która jest wzorem dla nas. Jako dobra Matka pomaga nam, dzieciom Bożym, stać się braćmi i siostrami w Chrystusie.

Panie, dziękuję Ci, że mogę czuć, że należę do Twojej rodziny. Ty jesteś moim Ojcem, Ty dałeś mi swoją Matkę. Pomóż mi poznawać Cię, kochać i wypełniać Twoją wolę we wszystkim.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła