Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), dziewicy i męczennicy, patronki Europy - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (Oz 2, 16b. 17b. 21-22)

Poślubię cię sobie na wieki

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan: «Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca.
I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 45, 11-12. 14-15. 16-17)

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.

Wiodą ją z radością i w uniesieniu: *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (SIGLA)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
który Pan przygotował dla ciebie na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 25, 1-13)

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”.
Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”.
Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Czuwające serce

Dziś Jezus opisuje nam panny rozsądne i głupie. Panny roztropne symbolizują tych, którzy wybrali Jezusa osobiście i przez czynienie dobra gromadzą oliwę do swoich lamp na spotkanie z Bogiem – ludzi dbających o swoje życie duchowe, spotykających się z Panem na modlitwie, słuchających słowa Bożego, przyjmujących sakramenty, ludzi nieustannie czuwających nad swoim życiem duchowym. Panny głupie to ci, dla których ważniejsze są sprawy tego świata niż to, by troszczyć się o swoją relację z Bogiem, których wiara jest tylko zewnętrzna, którzy często myślą, że zawsze jeszcze mają czas na nawrócenie. Do których z nich ja się zaliczam?

Panie, proszę o serce czuwające, bo chcę być przygotowany na Twoje przyjście. Pragnę z Tobą ucztować. Matko Boża, opiekuj się mną.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2021

ks. Mariusz Frukacz
Edycja Świętego Pawła