Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 7, 18-19. 24-29)

Dziękczynienie Dawida

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Po wysłuchaniu proroka Natana poszedł król Dawid i usiadłszy przed Panem, mówił: «Kimże ja jestem, Panie, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale to było jeszcze za mało w Twoich oczach, Panie, Boże, bo dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość. I to jest prawo człowieka, Panie, Boże.
Ustaliłeś, by lud Twój izraelski był dla Ciebie ludem na wieki, a Ty, o Panie, stałeś się dla niego Bogiem. Teraz więc, o Panie, Boże, niech trwa na wieki słowo, które wyrzekłeś o słudze swoim i jego domu, i czyń, jak powiedziałeś, ażeby na wieki wielbione było imię Twe słowami: „Pan Zastępów jest Bogiem Izraela”. A dom Twego sługi, Dawida, niech trwa przed Tobą.
Ty bowiem, o Panie Zastępów, Boże Izraela, objawiłeś swemu słudze, mówiąc: Zbuduję ci dom. Dlatego to sługa Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą modlitwą: Teraz Ty, o Panie, Boże, Ty jesteś Bogiem, Twoje słowa są prawdą.
Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić dom Twojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo Ty, Panie, Boże, to powiedziałeś, a dzięki Twojemu błogosławieństwu dom Twojego sługi będzie błogosławiony na wieki».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132 (131), 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14)

Refren: Pan Bóg da Jemu tron ojca, Dawida.

Pamiętaj, Panie, Dawidowi *
wszystkie jego trudy.
Jak złożył Panu przysięgę, *
związał się ślubem przed Bogiem Jakuba:

Refren: Pan Bóg da Jemu tron ojca, Dawida.

«Nie wejdę do mieszkania w moim domu,
nie wstąpię na posłanie mego łoża, *
nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku,
póki nie znajdę miejsca dla Pana, *
mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba».

Refren: Pan Bóg da Jemu tron ojca, Dawida.

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
której nie odwoła:
«Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie.

Refren: Pan Bóg da Jemu tron ojca, Dawida.

A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
także ich synowie *
zasiądą na tronie po wieczne czasy».

Refren: Pan Bóg da Jemu tron ojca, Dawida.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
«Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie».

Refren: Pan Bóg da Jemu tron ojca, Dawida.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 119 (118), 105)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie,
i światłem na mojej ścieżce.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 4, 21-25)

Przypowieść o świetle

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił ludowi:
«Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

„Uważajcie na to, czego słuchacie”

Niemalże wszyscy badacze kultury współczesnej, socjologowie, pedagodzy, psycholodzy i psychiatrzy twierdzą zgodnie, że my – ludzie XXI wieku – jesteśmy przebodźcowani, to znaczy, że nieustannie dociera do nas zbyt wiele informacji, wrażeń i obrazów. Wokół nas dzieje się zbyt wiele, świat pędzi i jednocześnie coraz mniej jesteśmy w stanie naprawdę przeżyć, doświadczyć, zrozumieć i przyswoić. Coraz mniej potrafimy kochać i coraz mniej umiemy dawać z siebie. Na tym tle słowa Jezusa: uważajcie na to, czego słuchacie, są jak łyk orzeźwiającej wody. Wprowadzają na nowo harmonię i ład w rozedrganą rzeczywistość. Zapomnieliśmy być może, że nie wszystko musimy wiedzieć, nie wszystko zobaczyć, nie wszędzie być. Może warto pomyśleć o poście dla oczu i uszu. Mniej bodźców – i może wreszcie usłyszymy to, co najważniejsze i najpiękniejsze: słowa naszego Pana.

Panie Jezu, Ty uczysz nas wybierania spośród propozycji tego świata tylko tego, co służy naszemu człowieczeństwu. Pomóż nam oddzielić to, co święte, od zgiełku i wybierać jedynie Twoje słowo. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła