Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ga 5, 1-6)

Obrzezanie nie ma znaczenia, tylko wiara, która działa z miłości

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie; wypadliście z łaski.
My zaś z pomocą Ducha dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 41 i 43. 44-45. 47-48)

Refren: Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.

Refren: Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.

Refren: Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.

I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, *
i rozważam Twoje ustawy.

Refren: Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Hbr 4, 12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 11, 37-41)

Czystość wewnętrzna

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.
Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Oczyszczenie serca

Kielich to bardzo piękna metafora człowieka. Przechodzimy przez życie, zbierając kolejne doświadczenia, gromadząc w sobie to, co szlachetne i cenne, lecz także to, co gorzkie i trujące. Czyszczenie kielicha od zewnątrz, aby pozostawić w środku osad i błoto, to błąd, który popełniają nie tylko faryzeusze, lecz także każdy z nas. W dzisiejszej Ewangelii uwagę zwraca sposób, jaki podaje Jezus Chrystus na oczyszczenie wnętrza kielicha: Wspomóżcie potrzebujących tym, co jest wewnątrz, a wszystko będzie dla was czyste. Sposobem na oczyszczenie wnętrza są akty miłości i miłosierdzia wobec ludzi, którzy nas otaczają. Nie chodzi więc o to, by doprowadzić siebie do stanu doskonałości ani o rytualną czy moralną czystość, lecz o to, by oderwać wzrok od siebie i spojrzeć ku tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Tak dokonuje się najgłębsze oczyszczenie ludzkiego serca.

Panie Jezu Chryste, pragnę ukryć się w tym świętym kielichu, jakim jest Twoje otwarte Serce. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła