Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ef 1, 11-14)

Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
W Chrystusie dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 33 (32), 22)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 12, 1-7)

Głosić słowo Boże bez obawy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach.
A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!
Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

„Nie bójcie się!”

Badacze Pisma Świętego policzyli, że w Starym i Nowym Testamencie słowa: Nie bójcie się! odnaleźć możemy 365 razy, tak jakby Bóg przygotował jedno takie wezwanie na każdy dzień roku. Jakby chciał nas codziennie budzić wołaniem: „Nie bój się!”. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus mówi: Wskażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się… To rzeczywiście zaskakujące, tym bardziej że kilka zdań dalej powtarza piękny biblijny refren: Nie bójcie się! Chodzi więc chyba o lęk bardzo szczególny, lęk święty, wynikający z przekonania, że dusza ludzka jest bezcenna i że trzeba o nią drżeć, zabiegać, troszczyć się o nią jak o bezcenny skarb. Nie bojąc się śmierci, wezwani jesteśmy, aby drżeć o swoje zbawienie, zachowując jednocześnie pewność, że znajdujemy się w rękach Boga niczym wróble: nic niewarte, a jednak znane Bogu i przez Niego chciane…

Panie Jezu Chryste, wszystkie włosy na mojej głowie są policzone, co oznacza, że nic nie umknie Twojej trosce. W Twoje ręce powierzam ducha mego. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła