Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. TERESY Z AVILA, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA (czytania z dnia)

SOBOTA XXVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ef 1, 15-23)

Bóg ustanowił Chrystusa Głową Kościoła

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7)

Refren: Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem.

O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi.
Ty swój majestat wyniosłeś nad niebiosa. *
Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę.

Refren: Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Refren: Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem.

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy.

Refren: Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 15, 26b. 27a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 12, 8-12)

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Słowa życia

Żyjemy w świecie, który wciąż udowadnia, jak słabe i nieznaczące są słowa. Jak niewielką mają moc. Żyjemy w świecie słów wypranych z ich prawdziwych znaczeń, w świecie słów, które nic nie są w stanie zmienić ani naprawić. Dlatego Jezus dziś prosi nas, byśmy zrezygnowali z używania naszych ludzkich słów i otworzyli serca na słowa życia, które zostaną nam dane przez Ducha Świętego. One mają porażającą, gigantyczną moc. One mogą wszystko zmienić. Wypełniają i odmieniają ludzkie serca. To są słowa, z których rodzi się kosmos. Słowa stwórcze, wypełnione Bożą mocą. Dlatego nie martwmy się, co mamy mówić do ludzi tego świata. Gdy Bóg zechce, da nam takie słowo, które wypełnione jest życiem. Jedyne Słowo, które wypełnić może życiem każdego z nas.

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak trudno wyrazić mi to, co kryje się w moim sercu. Udzielaj mi swojego Ducha, by w Nim zaistniała ta święta komunikacja, która łączy mnie z Tobą. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła