Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ga 1, 13-24)

Paweł powołany przez Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Słyszeliście o moim wcześniejszym postępowaniu, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem, i zatrzymałem się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.
Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą wcześniej usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 14c-15)

Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz wszystkie moje drogi.

Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś, *
godne podziwu są Twoje dzieła.

Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.

I duszę moją znasz do głębi. *
Nie byłem dla Ciebie tajemnicą,
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
utkany we wnętrzu ziemi.

Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 11, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 10, 38-42)

Jezus w gościnie u Marty i Marii

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Dwie splecione litery M

W wawelskich komnatach świętej królowej Jadwigi możemy zauważyć tajemniczy znak: dwie splecione litery M. Ta dzielna niewiasta kazała nimi oznaczyć swoje komnaty i przedmioty codziennego użytku, by nieustannie pamiętać o dwóch niezwykłych ewangelicznych kobietach – Marii i Marcie. Siostry te stały się w naszej świadomości uosobieniem dwóch życiowych postaw: kontemplacyjnej i aktywnej. Pierwsza usiadła u stóp Chrystusa, by uważnie wysłuchać każdego Jego słowa i kontemplować Jego święte oblicze. Druga zapragnęła mu posługiwać, uczynić wszystko, by czuł się mile widzianym gościem i czynami okazywała Mu swoją miłość. Jadwiga, dźwigająca obowiązki króla Polski, będąc jednocześnie osobą o głębokiej, wrażliwej i religijnej duszy, zapragnęła połączyć obydwie podstawy, co daje nam nowe światło na dzisiejszą Ewangelię. Także i my, w naszym trudnym świecie, możemy – chodź wymagać to będzie wysiłku – połączyć vita contemplativa i vita activa…

Panie Jezu Chryste, Ty, który jako pierwszy pokazałeś nam drogę głębokiego zjednoczenia postawy modlitewnej z aktywną ewangelizacją, ucz mnie cierpliwie takiej postawy. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła