Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ga 3, 22-29)

Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Pismo poddało wszystko pod władzę grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.
Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7)

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 11, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 11, 27-28)

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Kim dla nas jest Jezus?

Poruszające słowa, które jakaś nieznana kobieta z tłumu krzyknęła do Jezusa, każą nam zastanowić się, co my byśmy wykrzyczeli, gdybyśmy zobaczyli Jezusa przechodzącego ulicami naszych miast. Błogosławieństwo owej bezimiennej niewiasty, pełne ekspresji i entuzjazmu, bardzo kobiece w swojej treści, niemalże intymne, to tylko jedna z możliwości. Inni krzyczeli: Hosanna Królowi! Jeszcze inni: Ukrzyżuj Go! Warto zajrzeć w swoje serce, by zbadać, jakie słowa rodzą się w nas, gdy patrzymy w twarz Jezusowi Chrystusowi, gdy dostrzegamy Jego obecność w pobliżu. Temperatura i sens tego wykrzyknienia powiedziałyby bowiem bardzo wiele o nas, o stanie naszej duszy i o stanie naszego człowieczeństwa.

Panie Jezu Chryste, jedyna nadziejo mojego serca, radości życia mego, sensie mojego istnienia, zmiłuj się nade mną! Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła