Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (czytania z dnia)

SOBOTA XXXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (3 J 5-8)

Pomagać głosicielom prawdy

Czytanie z Trzeciego Listu Świętego Jana Apostoła

Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to zaświadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę, zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego, nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6)

Refren: Błogosławiony ten, kto służy Panu.
Albo: Alleluja.

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren: Błogosławiony ten, kto służy Panu.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Refren: Błogosławiony ten, kto służy Panu.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Refren: Błogosławiony ten, kto służy Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Tes 2, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 18, 1-8)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

„Bądź wola Twoja”

W opowieści, w której Jezus przedstawia nam sytuację wdowy zabiegającej bardzo wytrwale o reakcję sędziego, bardzo uderza fakt, że chodzi o przywrócenie sprawiedliwości, z tą bowiem prośbą owa kobieta chodziła do gnuśnego sędziego. Jezus podpowiada nam, że takie właśnie prośby zdobywają serce Boga. Prośby o przywrócenie sprawiedliwego świata. Dlatego modlimy się za biednych, chorych, samotnych, przeżywających wojny, zagrożonych, skrzywdzonych. Człowiek nazywany w przypowieści Jezusa niesprawiedliwym sędzią gotów jest bowiem zadbać o sprawiedliwość, namolnie atakowany przez wytrwałą kobietę. Bóg – który jest nade wszystko sprawiedliwy – sam przede wszystkim pragnie sprawiedliwości. Jezus nie namawia nas więc do tego, by wytrwałą modlitwą zmienić wolę Bożą, lecz by przedstawiając Mu prośby, nieustannie wołać: „Bądź wola Twoja…”.

Panie Jezu Chryste, Ty w niczym nie przypominasz złego sędziego, który musiał być długo proszony, zanim uczynił sprawiedliwość. Ty znajdujesz rozkosz w dawaniu łaski. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła