Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ap 10, 8-11)

Książeczka słodka jak zwycięstwa Kościoła i gorzka jak jego doświadczenia

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, znów usłyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!»
Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: «Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód». I wziąłem książeczkę z ręki anioła, i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności.
I mówią mi: «Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131)

Refren: Nad miód są słodsze Twoje przykazania.

Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.
Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
moimi doradcami Twoje ustawy.

Refren: Nad miód są słodsze Twoje przykazania.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, *
ponad miód słodsza dla ust moich.

Refren: Nad miód są słodsze Twoje przykazania.

Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.

Refren: Nad miód są słodsze Twoje przykazania.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 19, 45-48)

Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Bóg się upomni o nas

Człowiek jest w stanie wszystko, co najświętsze, zbrukać. Potrafimy zbrukać swoje ciało, swój dom, swoje małżeństwo, swoje kapłaństwo. Jesteśmy w stanie zbrukać łaskę Bożą, zbrukać to, co w nas najpiękniejsze – obraz Chrystusa. Jesteśmy w stanie zbrukać, przehandlować duszę, ale mamy Boga, który się o to, co w nas najświętsze, upomni. Tak jak się upomniał o świątynię w Jerozolimie. On bowiem widzi w nas to, co nietknięte, ową niezbywalną godność dziecka Bożego, której nic w nas nie może zniszczyć ani zniekształcić. Patrzy na nas z taką samą miłością, z jaką patrzył na Jerozolimę!

Panie Jezu Chryste, Ty znasz mnie od poczęcia, a Twoje dłonie utkały mnie w łonie mej matki. Prowadź mnie drogą odwieczną. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła