Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ap 15, 1-4)

Pieśń Mojżesza i Baranka

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.
I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, trzymających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka:
«Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 7-8. 9)

Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.

Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ap 2, 10c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 21, 12-19)

Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Duchowy sens

W słowach, które dzisiaj czytamy w Ewangelii, zadziwia przede wszystkim ich ponadczasowość, ich aktualność w każdej erze, w każdym wieku i w każdej przestrzeni geograficznej. Myliłby się ten, kto sądziłby, że chodzi o prześladowania chrześcijan przez rządy, tyranów, złych ludzi. Najgłębszym bowiem sensem owego ostrzeżenia przed prześladowaniami jest sens duchowy. Tu toczy się prawdziwa walka, to tu wydawani będziemy na sądy i wtrącani do więzień. To tu potrzebować będziemy prawdziwej obrony. Utraty życia duchowego mamy się najbardziej lękać, ta śmierć ma nas przerażać. Na duchowym sądzie rozstrzygnie się nasza wieczność, wszystko inne – cała doczesność – ma nas do tej rozstrzygającej chwili przygotować.

Panie Jezu Chryste, Ty sam byłeś prześladowany i sądzony. Daj mi mądrość poszukiwania Twojej drogi. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła