Czytania

Strona główna Czytania

(WSPOMNIENIE DOWOLNE BŁ. JAKUBA ALBERIONEGO)

SOBOTA XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Ap 22, 1-7)

Wizja raju

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. I już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
I rzekł do mnie: «Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swego anioła, by sługom swoim ukazać, co stać się musi niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7c)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Bo Pan jest Bogiem wielkim,
wielkim Królem nad wszystkimi bogami. *
W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 21, 36)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Serce Jezusa naszym schronieniem

Czuwajcie więc i módlcie się… abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć. Słowa dzisiejszej Ewangelii wyraźnie wskazują nam, że nie jesteśmy w stanie wpłynąć na okoliczności zewnętrzne. Wszystko, co ma się zdarzyć, zdarzy się z pewnością. W przyszłości spodziewać się należy wydarzeń, które będą bardzo trudne, nawet przerażające. Możemy jednak ich uniknąć, jak mówi dziś Jezus, mogą nas nie dotyczyć, choć zdarzą się na pewno. Aby to było możliwe, potrzebować będziemy schronienia, miejsca, w którym da się przeczekać burzę. Jaskini, w której będziemy mogli ukryć się przed tragediami tego świata. Będziemy potrzebować schronienia w Sercu Jezusowym…

Panie Jezu Chryste, Ty znasz wszystkie moje lęki. Ukryj mnie przed katastrofą grzechu. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła