Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY (czytania z dnia)

CZWARTEK V TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 11, 4-13)

Bałwochwalstwo Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze naprzeciw Jerozolimy oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.
Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi:
«Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 106 (105), 3-4. 35-36. 37 i 40)

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań *
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
Pamiętaj o nas, Panie,
gdyż upodobałeś sobie w Twym ludzie, *
przyjdź nam z pomocą.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

Ojcowie nasi zmieszali się z poganami *
i uczyli się postępować jak oni.
Poczęli czcić ich bałwany, *
które stały się dla nich pułapką.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

Składali w ofierze swych synów *
i swoje córki złym duchom.
Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, *
aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Jk 1, 21bc)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo,
które ma moc zbawić dusze wasze.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 7, 24-30)

Prośba poganki wysłuchana

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki.
I powiedział do niej Jezus: «Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
Ona Mu odparła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach».
On jej rzekł: «Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę». Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku; a zły duch wyszedł.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jezus zna godność człowieka odrzuconego

Łatwo jest wzruszyć serce Boga. On podziwia w człowieku pokorę. Ten, który zna naszą małość, wie, jak wielki jest człowiek stawiający się na ostatnim miejscu. Syrofenicjanka, która porównuje swoje dziecko do szczeniąt pod stołem, wzbija się na wyżyny pokory, a czyni to z wielkiej matczynej miłości. Gotowa jest na wszystko, by uratować córkę, i tak całkowicie, bezwarunkowo i niezachwianie ufa w moc Jezusa, że skłonna jest wszystko inne oddać za Jego jedno uzdrawiające słowo. A On, widząc tę wiarę i tę pokorę, udowadnia jej, że troszczy się w równym stopniu o dzieci Izraela i dzieci wszystkich innych narodów świata. Widzi nienaruszalną godność w każdym człowieku, choćby inni wzgardzili nim jako obcym. Sam bowiem został uznany za wyrzutka, stanął więc w miejscu wszystkich pogardzanych i odrzucanych ludzi świata.

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie jak szczenię, które pragnie okruchów z pańskiego stołu, Ty jednak przygotowałeś mi najgodniejsze miejsce na uroczystej uczcie, bo widzisz we mnie dziecko Boże. Dziękuję Ci za tę łaskę. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła