Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK V TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 11, 29-32; 12, 19)

Zapowiedź podziału królestwa Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu.
Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: «Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela: Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela».
Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dzień dzisiejszy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 81 (80), 10-11b. 12-13. 14-15)

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, *
Izrael nie był Mi posłuszny.
Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom, *
niech postępują według swych zamysłów.

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
a Izrael kroczył moimi drogami,
natychmiast bym zgniótł ich wrogów *
i obrócił rękę na ich przeciwników.

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Dz 16, 14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 7, 31-37)

Uzdrowienie głuchoniemego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Sam na sam z Jezusem

Jezus nie potrzebował żadnych gestów ani szczególnych zachowań, by uleczyć głuchoniemego. Wielokrotnie uzdrawiał przecież samym Słowem. Uzdrawiał, nawet nie widząc chorego bezpośrednio, samym pragnieniem swego Serca. Leczył tych, którzy pozostawali daleko. Dziś jednak czyni wyraźne gesty, ale nie chodzi tu o zachowania magiczne, jakieś specjalne czary-mary. Włożył palce w jego uszy i śliną dotknął jego języka – to ma bardzo bliski, osobisty charakter. Widzimy Boga, który wkracza w świat naszej fizyczności, któremu nasze ciało nie jest obce. Boga, który rozumie wszystkie mechanizmy rządzące nami jako bytami psycho-fizycznymi. Dzieje się to z dala od tłumu, w relacji sam na sam, a więc w chwili, w której Jezus cały był dla tego chorego. Tak Jezus wyraża swą miłość do wszystkich słabych i cierpiących.

Panie Jezu, Ty znasz moje serce, duszę i ciało. Wiesz, czego mi brakuje i jako jedyny możesz mi to dać. Proszę, zapraszaj mnie często na miejsce osobne, z dala od tłumu, bym dotknięty przez Ciebie doznawał uzdrowienia. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2022

o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła